Notice:
Info:

Marraskuussa 2023 tehtyjen päivitysten jälkeen DMPTuulin käyttäjätilille kirjautumisessa voi olla ongelmia. Katso tarvittaessa ohjeet kirjautumiseen ja HAKA-kirjautumisen linkitykseen: https://wiki.eduuni.fi/x/pS49GQ

After the November 2023 updates, there may be problems logging in to your user account on DMPTuuli. Please, check the instructions for logging in and linking your HAKA login if necessary: https://wiki.eduuni.fi/x/pS49GQ

Public DMPs

Public DMPs are plans created using the DMPTuuli service and shared publicly by their owners. They are not vetted for quality, completeness, or adherence to funder guidelines.

Project Title  Template  Organisation Owner Download
Students with special needs, student survey Hanken’s DMP template Hanken School of Economics Martti Mäkinen (new window) Opens in new window
Students with special needs, teacher survey Hanken’s DMP template Hanken School of Economics Martti Mäkinen (new window) Opens in new window
Physical activity and exercise for young people with cerebral palsy: understanding mechanisms and providing evidence of efficacy (EXECP) General Finnish DMP template University of Jyväskylä Taija Juutinen (new window) Opens in new window
YAMK-opinnäytetyö: Palkitsemisen vaikutus motivaatioon Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) opinnäytetyön aineistonhallintasuunnitelma Jamk University of Applied Sciences Sari Nuora (new window) Opens in new window
Aineistonhallintasuunnitelma General Finnish DMP template Tampere University of Applied Sciences Anna Repo (new window) Opens in new window
Securing and Encryption of Students Private Data General Finnish DMP template University of Eastern Finland Meysam Abedi (new window) Opens in new window
Opettajaopiskelijoiden digitaalinen lukutaito oppimisympäristön käyttökontekstissa Tampere University DMP guidelines 2022 Haaga-Helia University of Applied Sciences Tuija Alasalmi (new window) Opens in new window
Viitottua kieltä käyttävien kuurojen ja huonokuuloisten nuorten kielellinen toimijuus, identiteetti ja medialukutaito digitaalisissa ympäristöissä JYUDMPTuuli University of Jyväskylä Ulla Sivunen (new window) Opens in new window
Use of Open Badges in Senegal and Rwanda General Finnish DMP template University of Eastern Finland Satu Järvinen (new window) Opens in new window
Scaling Up Design Thinking in Hybrid Work General Finnish DMP template University of Helsinki Maikki Sykäri (new window) Opens in new window